บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลือกใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

DATE

บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้ไว้วางใจและเลือกใช้งานมอเตอรืปรสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ CMG  IE2 ซึ่งได้ติดตั้งแทนที่ตัวเดิมเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยใช้งานร่วมกับคอมเพลสเซอร์และเครื่องสูบน้ำ

 

 

รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
CMG High Efficiency Motor 
HGA Series (Class F Insulation)

   - 30 kW, 4 Poles, B3. 380-415 V, IP 55
   - 37 kW 4 Poles B3 380-415 V, IP 55
   - 132 kW 4 Poles B3 380-415V, IP55

อัตราการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

 

ผลการประหยัดพลังงานเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากตัวมอเตอร์ใช้งานในสภาวะโหลดที่เหมาะสม ใช้งานต่อเนื่องจึงสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag